Huurvoorwaarden

Afhalen of retour brengen van goederen:

Voor het afhalen of retour brengen van goederen dient vooraf een afspraak met ons te worden gemaakt over de ophaaldatum en het tijdstip.

Bij het afhalen dient de huurder alle goederen te controleren op eventuele mankementen, breuk of beschadigingen.

Het vervoer van goederen door de huurder is voor rekening en risico van de huurder.

Wanneer u de gehuurde goederen voor een langere periode of een aantal dagen achter elkaar wild gebruiken, adviseren wij u om bij ons een prijsaanvraag te doen.

De goederen dienen op de afgesproken dag retour gebracht te worden, indien u later dan het afgesproken tijdstip de goederen retour brengt behouden wij ons het recht om 25% per dag extra van de daghuurprijs door te berekenen.

Wij vragen van iedere huurder een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en eventueel een borgsom.

Bezorgen en retourhalen van goederen:

Voor onze bezorg- en afhaalservice berekenen wij kosten.

Bij het afleveren en retour halen van de gehuurde goederen dient de huurder aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen en assistentie te verlenen bij het laden of lossen.

De gehuurde goederen worden afgeleverd op de begaande grond. De route van transportwagen (bestelbus, meubelbak of vrachtwagen) naar afleverlocatie mag maximaal 30 meter bedragen, moet verhard zijn met bijvoorbeeld beton(tegels) of asfalt en moet vrij zijn van obstakels als bijvoorbeeld trappen en opstaande randen, paaltjes, te smalle doorgangen.

Bij (losliggend)granulaat, grind en gras worden de goederen gelost op de dichts bij zijnde verharde loslocatie. Een tijdelijke verhardingsoplossing met kunststof rijplaten kunnen wij voor u verzorgen. De arbeidskosten van het leggen en de huurkosten de (kunststof)rijplaten worden doorberekend.

Met bezorgen wordt bedoeld dat de gehuurde goederen alleen worden afgeleverd in de transportverpakking. Uitpakken monteren en aansluiten van de gehuurde goederen kunnen wij voor u verzorgen, de (arbeid)kosten hiervan worden doorberekend. Als uitgangspunt hanteren wij voor los- en laadtijd maximaal 15 minuten

Binnen 4 uur na het afleveren van de goederen dient de huurder alle goederen te hebben gecontroleerd op eventuele manco’s, breuk of beschadigingen. Eventuele opmerkingen over de levering dient meteen bij constatering gemeld te worden. Na gebruik kan er niet meer gereclameerd worden.

Transportkisten, -dekens en andere middelen zoals karren, containers, flightcases blijven na uitpakken tijdens de huurperiode achter op de locatie. De huurder dient te zorgen voor een droge opslag.

Bij retour dienen de gehuurde goederen klaar te staan op de zelfde plaats van afgifte en op zelfde manier zijn ingepakt als bij het bezorgen. Arbeidskosten van het (her)verpakken, inpakken, stagnatie en extra transport- en arbeidskosten kosten welke ontstaan door “onverrichte zaken naar huis” worden doorberekend.

Manco’s, schades en storingen:

De huurder dient bij ontvangst de bestelling te controleren en te inspecteren op compleetheid en beschadigen. Manco’s en schades dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst te worden gemeld (uiterlijk na 4 uur). Beschadigingen kunnen het beste worden gemeld door middel van een foto op de WhatsApp of mail.

Onze materialen zijn niet verzekerd voor bijvoorbeeld: vermissing, brand of vandalisme. De huurder is en blijft tijdens de huurperiode altijd aansprakelijk voor de goederen. Gehuurde goederen staan altijd op risico van huurder op locatie. Indien u als huurder wenst verzekerd te zijn voor onheil van buiten af, dient u als huurder zelf een dekking te regelen bij een verzekeringmaatschappij.

Test en probeer ruim voordat u de gehuurde goederen gaat gebruiken zodat wij bij storing de kans hebben om problemen op te lossen. Wij proberen eerst altijd samen met u de storing telefonisch op te lossen. Indien de storing niet telefonisch verholpen kan worden sturen wij z.s.m. (rekening houdende met tijdstip, reisafstand, enz.) in overleg met u een servicemontuur. Reparaties aan gehuurde goederen mogen uitsluitend door MobiRent worden uitgevoerd. Bij specialistische apparaten of machines neemt het oplossen van een storing vaak meer tijd in beslag dan 48 uur. Indien beschikbaar zullen wij apparaat of machine vervangen door een alternatief. Vooraf maken wij aan de huurder bekend met welke vervangende oplossing wij zullen komen. Specificatie kunnen afwijken van de gehuurde apparaat of machine.

Als tijdens de huurperiode een gehuurd artikel buiten werking komt te staan door overmacht (technische storing) worden er vanzelf sprekend geen huurkosten berekend. Indien de gehuurde machine of apparaat door bijvoorbeeld: waterschade, verkeerd aansluiten, omvallen of ondeskundig gebruik buiten werking is geraakt zullen de aanschaf of herstel kosten worden doorberekend aan de huurder. Als een bepaalde machine of apparaat essentieel is voor het slagen van uw project, adviseren wij u een reserve apparaat of machine voor handen te hebben.

Reinigen en schoonmaken:
De gehuurde goederen dienen na gebruik schoon gemaakt te worden. Bepaalde materialen verhuren wij inclusief schoonmaak, bij artikel omschrijving in de verhuurshop wordt duidelijk aangegeven of het inclusief schoonmaak is.

De schoonmaak dient uitgevoerd te worden met normale schoonmaakmiddelen. Mocht na gebruik van bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen materialen beschadigd raken, worden de kosten voor herstel doorberekend. Schades na schoonmaken met hogedrukreiniger of schuurmiddelen worden ook doorberekend.

Mocht u er voor kiezen om de gehuurde materialen vuil naar ons retour te doen, rekenen wij schoonmaak kosten. Deze worden achteraf op een aparte factuur aan u doorberekend.

Betalingen:

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Betaling is contant bij retour, tenzij er anders is afgesproken.

Op rekening:
Factuur wordt per e-mail in PDF bestand verzonden.

Betaling op rekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij de tweede herinnering berekenen wij een toeslag van € 7,50 administratiekosten door.

Algemeen:
De minimale huurperiode bedraagt één dag welke bestaat uit 24 uur.

De huurprijzen van een artikel met een verbrandingsmotor zijn gebaseerd op 8 draaiuren / gebruik uren per dag. Extra uren van gebruik, ook wel overuren genoemd, zullen worden berekend op basis van nacalculatie.

Benodigde brandstoffen zoals (propaan)gas, diesel of benzine zitten niet bij de prijs inbegrepen, verbruikte brandstof wordt op basis van nacalculatie per kg of liter tegen de dan geldende dag prijs berekend.

Bij het huren van propaangas apparatuur dient de huurder kennis te hebben genomen van de “veiligheid instructie gas”. Deze is te vinden op onze website.

Wij verhuren uitsluitend professionele apparaten en machines. MobiRent gaat er vanuit dat de huurder kennis heeft van de juiste gebruikswijze van deze apparaten en machines. De huurder dient kennis te nemen van veiligheidsinstructies van het product van het apparaat of machine. (Gebruiks-)Handleidingen zitten niet standaard bij onze apparaten en machines en kunnen wij op aanvraag verstrekken. Veel handleidingen zijn alleen te verkrijgen in een taal anders dan het Nederlands.